Wijkgezondheidscentrum : huisarts, kine, verpleegkundige

Truweelstraat 114

Sint-Niklaas

03 766 18 38

 

Huis van het kind

Kazernestraat 35

Sint-Niklaas

03 760 47 90