Samenwerkingen

We werken nauw samen met verschillende organisaties. Hieronder vindt u een overzicht met contactgegevens.

Buitenschoolse opvang

Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 Sint- Niklaas 03 778 36 31

CAW

Centrum Algemeen Welzijn Budgethulpverlening, budgetbeheer, schuldbemiddeling   Gasmeterstraat 81 B Sint-Niklaas 078 150 300

Centrum voor opvoedingsondersteuning

Plezantstraat 165 Sint-Niklaas 03 755 00 71

CGGZ (Centrum geestelijke gezondheidszorg)

Begeleiding psychische problemen Antwerpsesteenweg 187 Sint-Niklaas 078 35 34 35

Dagcentrum voor gezins- en...

Kon. Elisabethlaan 10 Sint-Niklaas 03 766 12 96

Huisraad, kledij, speelgoed

Aerschotstraat 37 Sint-Niklaas 03 766 29 13

Huistaakbegeleiding Bonangana

Huiswerkbegeleiding voor kinderen van de lagere school, Nederlandse les voor anderstaligen, taalbuddy’s en socioculturele activiteiten […]

Kansenwerkers

Gaetane Van Geertsom Informeert ouders over verschillende diensten en organisaties. Helpt bij het voorbereiden van […]

Kinder- en Jeugdpsychiatrie AZ...

Begeleiding psychiatrische problemen Lod. De Meesterstraat 5 Sint-Niklaas 03 760 27 60

Kinder- en Jeugdpsychiatrie AZ...

Begeleiding psychiatrische problemen Lod. De Meesterstraat 5 Sint-Niklaas 03 760 27 60

OCMW

Ondersteunt ouders bij het organiseren van inkomsten en uitgaven.  Budgethulpverlening onder begeleiding van een maatschappelijk […]

Open Poortje

Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Watermolenstraat 22 Sint-Niklaas 03 777 05 34

Ouderraad

Ouders van leerlingen werken samen activiteiten uit om zo hun steentje bij te dragen aan […]

Speelhuis Huppel

Plaats waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen van 0 t/m 4 jaar kunnen […]

Spelotheek

Buitenschoolse opvang Ontlenen van leuk en gevarieerd speelgoed en materiaal om de ontwikkeling te stimuleren. […]

VCLB Waas en Dender

Centrum leerlingenbegeleiding vrij onderwijs www.vclbwaasdender.be Ankerstraat 63 Sint-Niklaas 03 780 66 04

Wijkgezondheidscentrum : huisarts, kine,...

Truweelstraat 114 Sint-Niklaas 03 766 18 38   Huis van het kind Kazernestraat 35 Sint-Niklaas […]